• Lokschuppenabriss für Schulneubau?

  Bezirk untersucht die Fläche des Rundlokschuppens auf ihre Verwendung als Schulstandort Mehr

  Czy parowozownie rozbiorą na rzecz szkoły?

  Rejonowy władzę analizują czy potrzebnym dla budowy nowej szkoły jest teren okrągłej parowozowni. Więcej

  Депо снесут во имя школы?

  Районная управа проверяет, пригодна ли территория циркульного депо для размещения тут новой школы. Подробнее

  Verwaltungsgericht Berlin verpflichtet zum Denkmalschutz

  Widersprich abgelehnt, aber eine Beschwerde ist immer noch möglich. Mehr

  Berliński Sąd Administracyjny: zabytek nie tylko można, ale wręcz należy chronić.

  Protest oddalono, lecz skarga na oddalenie jest możliwa. Więcej

  Берлинский административный суд: памятник охранять не только можно, но и должно

  Протест отклонён, но жалоба допускается. Подробнее

  Wird der Rundlokschuppen in Pankow bald abgerissen?

  Der Bezirk hat den Denkmalstreit gegen den Investor verloren. Mehr

  Czy wkrótce zostanie zburzony okrąglak w Pankowie?

  Rada dzielnicy przegrała w sporze z inwestorem Krigerem. Więcej

  Циркульное депо в Панкове ждёт скоро снос?

  Райсовет проиграл в споре с инвестором Кригером. Подробнее
  12

  Berlin-Rummelsburg

  Geschichte | Heute

  Berlin-Pankow

  Geschichte | Heute

  Schneidelmühl

  Geschichte | Heute

  Bromberg

  Geschichte | Heute

  Dirschau

  Geschichte | Heute

  Insterburg

  Geschichte | Heute

  Berlin-Rummelsburg

  Historia | Współcześnie

  Berlin-Pankow

  Historia | Współcześnie

  Bydgoszsz

  Historia | Współcześnie

  Tczew

  Historia | Współcześnie

  Czerniachowsk

  Historia | Współcześnie

  Берлин-Руммельсбург

  История | Современность

  Берлин-Панков

  История | Современность

  Быдгощ

  История | Современность

  Тчев

  История | Современность