• Wird der Rundlokschuppen in Pankow bald abgerissen?

  Der Bezirk hat den Denkmalstreit gegen den Investor verloren. Mehr

  Czy wkrótce zostanie zburzony okrąglak w Pankowie?

  Rada dzielnicy przegrała w sporze z inwestorem Krigerem. Więcej

  Циркульное депо в Панкове ждёт скоро снос?

  Райсовет проиграл в споре с инвестором Кригером. Подробнее

  Gutes Vorbild für Berlin und Insterburg

  In Schneidemühl wurde das Dach des dort erhaltenen Rundlokschuppens neu aufgebaut. Mehr

  Wzór dla Berlina i Czerniachowska

  W Pile położono dach zachowanej tam okrągłej parowozowni. Więcej

  Образец для Берлина и Черняховска

  В Пиле отстроили крышу сохранившегося там циркульного депо. Подробнее

  Rundlokschuppen als Busbahnhof Berlin Nord-Ost

  Befreiungsschlag des Architekturbüros Planquadrat. Mehr

  Okrągła parowozownia – dworzec autobusowy „Berlin-PW”

  Przełomowy pomysł pracowni architektonicznej „Plankwadrat”. Więcej

  Циркульное депо — автовокзал "Берлин-СВ"?

  Прорывная идея архитектурного бюро "Планквадрат". Подробнее
  1234510

  Berlin-Pankow

  Geschichte | Heute

  Berlin-Pankow

  Historia | Współcześnie

  Берлин-Панков

  История | Современность