• Bürger sollen über Einkaufszentrum in Pankow abstimmen

  Seit Jahren wird gestritten, was aus dem alten Rangierbahnhof Pankow werden soll: die Berliner SPD will die Anwohner entscheiden lassen. Mehr

  Mieszkańcy miasta zagłosują w sprawie centrum handlowego w Pankowie

  Latami trwa spór o przyszłość dawnej pankowskiej stacji rozrządowej. Berlińska SDPG proponuje podjęcie decyzji przez mieszkańców. Więcej

  Горожанам предстоит голосование по торговому центру в Панкове

  Годами не кончаются споры о будущем прежней панковской сортировочной станции. Берлинская СДПГ предлагает дать решать самим жителям. Подробнее

  Neues vom Pankower Tor

  20. Planänderung des Unternehmers Kurt Krieger Mehr

  Wiadomości z Pankowskiej Bramy

  Inwestor Kurt Krieger po raz 12-sty zmienia swoje plany. Więcej

  Новое от Панковских ворот

  Инвестор Курт Кригер в двадцатый раз исправляет свои планы. Подробнее

  Berlin noir

  Drei Visionen von Pankower Lokschuppen, gezeichnet von Rüdiger Neick Mehr

  Berlin noir

  Trzy spojrzenia na pankowską parowozownie naszkicowaną przez Rüdigera Neicka. Więcej

  Берлин нуар

  Три взгляда на панковские депо, нарисованные Рюдигером Найком Подробнее
  3456710

  Berlin-Pankow

  Geschichte | Heute

  Berlin-Pankow

  Historia | Współcześnie

  Берлин-Панков

  История | Современность