• Kurt Krieger möbliert um

  Bereits vor zwei Jahren kündigte Kurt Krieger an, sich auf das „Pankower Tor“ zu konzentrieren, damit „ich das noch erlebe“. Nun setzt der 67-Jährige seine Worte in die Tat um: seine Grundstücksverwaltung trenne sich vom ehemaligen Güterbahnhof Grunewald und dem Gelände der Zigarettenfabrik in Schmargendorf, wo einst Neubauten geplant waren — mit der einzigen Ausnahme des "Pankower Tores".

  In Pankow sei er "aufgewachsen und getauft worden“, so Krieger, darum ist ihm die Entwicklung des ehemaligen Rangierbahnhofs mit Rundlokschuppen am wichtigsten. Es geht um ein Möbel- und Einkaufszentrum, um 750 Wohnungen, eine Schule und einen neuen Stadtplatz. Doch das dortige Bezirksamt stellte sich gegen das Einkaufszentrum. Als letzter Kompromiß steht an, Handelsflächen unmittelbar ans S- und U-Bahnhof Pankow statt mittig aufs Gelände zu setzen. Baustadtrat Jens-Holger Kirchner (Grüne) will hierzu eine Verträglichkeitsstudie in Auftrag geben.

  Kurt Kieger zmienia koncepcje

  Już dwa lata temu Kurt Krieger  zapowiedział skupienie się na przedsięwzięciu „Pankowska Brama”, tak by efekt "zdążyć zobaczyć". Teraz jako 67-latek swoje słowa zamienia w czyny: jego firma rozstała się z dawnym centrum handlowym w dzielnicy Grunewald i z fabryką papierosów  w Schmargendorfie. Jedynym wyjątkiem, który będzie kontynuował pozostanie „Pankowska Brama”.

  Krieger lubi przypominać, iż w Pankowie „wychował się i był ochrzczony” i dlatego też rekonstrukcja stacji rozrządowej z okrągłą parowozownią jest mu tak bliska. W miejscu tym widzi centrum meblowe i handlowe, około 750 mieszkań, szkołę oraz nowy plac. Rada Dzielnicy jednak nie zgadza się na stworzenie nowej powierzchni handlowej o takiej skali, bowiem wzrost ten będzie miał wpływ na innych handlarzy w tej okolicy. Ostatnio przyjętym kompromisem jest przeniesienie bezpośrednio w pobliże stacji kolei miejskiej i metra. Dzielnicowy radca budowlany Jens-Holger Kirchner (radny Partii Zielonych) zamierza przeprowadzić ekspertyzę wypływu takiego przedsięwzięcia na sąsiadujące tereny i dzielnicę.

  Pankow hat für ihn Vorrang: Kurt Krieger bündelt seine Kräfte.

   

  Курт Кригер меняет обстановку

  Уже два года назад Курт Кригер намечал сотредоточиться на "Панковских воротах", чтоб "всё это ещё увидать". Теперь,  67-летним, он сказанное претворяет в дело: его фирма рассталась и с бывшей товарной станцией Груневальд, и с папиросной фабрикой в Шмаргендорфе, где намечались им стройки. Единственное исключение — "Панковские ворота".

  Кригер любит вспомнить, что в Панкове он "вырос и был крещён“, оттого-то реконструкция сортировочной станции с циркульным депо ему так и дорога. Он видит здесь мебельный и торговый центры, около 750 квартир, школу и новую площадь. Райсовет, однако, не согласен с таким наплывом торгового метража; последний компромисс: торговлю сдвинуть непосредственно к станции электрички и метро. Районный строительный советник Йенс-Хольгер Кирхнер (Зелёные) намерен провести экспертизу воздействия этого на соседей и район в целом.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии