Zwei Jahre lagern noch die Rundschuppen-Teile, und dann...

Die Bromberger Stadtverwaltung will in zwei Jahren fertig sein mit dem Wiederaufbau des ehemaligen Rundlokschuppens. Mehr

Dwa lata spędzi parowozownia w kawałkach w magazynie

Decyzją władz miasta Bydgoszcz w ciągu 2 lata ma nastąpić rekonstrukcja parowozowni w Bydgoszczy. Więcej

Два года депо проведёт в разобранном виде на складе

Муниципалитет Быдгощи решил за два года реконструировать бывшее быдгощское купольное депо. Подробнее

Kurt Krieger möbliert um

Der Möbelhauschef verkauft fast alle Grundstücke, auf denen er bauen wollte, und konzentriert sich auf Pankower Tor. Mehr

Kurt Kieger zmienia koncepcje

Głowa koncernu meblowego sprzedaje prawie wszystkie nieruchomości, które wcześniej przeznaczał pod zabudowę i koncentruje się na „Pankowskiej Bramie”. Więcej

Курт Кригер меняет обстановку

Глава мебельного концерна продаёт почти все земли, на которых намечал строительство, и концентрируется на "Панковских воротах". Подробнее

Verschiebebahnhof mit neuem Zug

Der Investor ist bereit, seine ursprüngliche Planung zum Teil ad acta zu legen — der Bezirk akzeptiert ein weiteres Einkaufszentrum. Mehr

Postępy w zagrodzie

Inwestor gotów jest odstąpić od swoich pierwotnych planów, a władze Pankowa zgadzają się na jeszcze jedno centrum handlowe. Więcej

Есть движение на сортировочной

Инветор согласен отойти от своих первоначальных планов - и район соглашается на ещё один торговый центр. Подробнее
10111213142030

Berlin-Rummelsburg

Geschichte | Heute

Berlin-Pankow

Geschichte | Heute

Schneidelmühl

Geschichte | Heute

Bromberg

Geschichte | Heute

Dirschau

Geschichte | Heute

Insterburg

Geschichte | Heute

Berlin-Rummelsburg

Historia | Współcześnie

Berlin-Pankow

Historia | Współcześnie

Bydgoszsz

Historia | Współcześnie

Tczew

Historia | Współcześnie

Czerniachowsk

Historia | Współcześnie

Берлин-Руммельсбург

История | Современность

Берлин-Панков

История | Современность

Быдгощ

История | Современность

Тчев

История | Современность