Bromberg auf Geldsuche

Für den Wiederaufbau des Rundlokschuppens fehlen Bromberg die Mittel; Stadtpräsident sucht nach Drittmitteln. Mehr

W Bydgoszczy poszukują pieniędzy

Wobec braku środków  w kasie miejskiej, prezydent miasta zmuszony jest poszukiwać środków zewnętrznych. Więcej

Быдгощ ищет средств

В быдгощском бюджете денег для воссоздания депо нет, президент города ищет внебюджетные. Подробнее

Vergabe der Sicherungsarbeiten am Rundlokschuppen Schneidemühl

Baustelle diese Woche noch übergeben. Mehr

Przetarg na zabezpieczenie parowozowni w Pile

Przekazanie placu budowy nastąpiło w tym tygodniu. Więcej

Окончены торги на консервацию паровозного депо в Пиле

Передача стройплощадки уже на этой неделе. Подробнее

Pankow setzt Investor Krieger unter Druck

Das Bezirksamt Pankow will Anordnung zur Grundsicherung des Rundlokschuppens erlassen. Mehr

Pankow naciska na inwestor Kriegera.

W Radzie Dzielnicy Pankowa przygotowywany jest nakaz wykonania prac konserwatorskich przy okrągłej parowozowni. Więcej

Панков давит на инвестора Кригера

В райсовете Панкова готовится приказ о консервации циркульного депо. Подробнее
456782030

Berlin-Rummelsburg

Geschichte | Heute

Berlin-Pankow

Geschichte | Heute

Schneidelmühl

Geschichte | Heute

Bromberg

Geschichte | Heute

Dirschau

Geschichte | Heute

Insterburg

Geschichte | Heute

Berlin-Rummelsburg

Historia | Współcześnie

Berlin-Pankow

Historia | Współcześnie

Bydgoszsz

Historia | Współcześnie

Tczew

Historia | Współcześnie

Czerniachowsk

Historia | Współcześnie

Берлин-Руммельсбург

История | Современность

Берлин-Панков

История | Современность

Быдгощ

История | Современность

Тчев

История | Современность