• Bilder aus Bromberg

  Bilderstrecke zum alten Rundlokschuppen in Bromberg Mehr

  Fotografie z Bydgoszczy

  Galeria fotografii przedstawiających zabytkową okrągłą parowozownie w Bydgoszczy Więcej

  Фотографии из Быдгощи

  Галерия фотографий старого циркульного депо в городе Быдгощ Подробнее

  Stadt im Streit mit PESA: Denkmal abreißen oder belassen?

  Verstörende Meldungen erreichen uns aus Bromberg Mehr

  Miasto spiera się z Pesą o zabytek. Wyburzą go czy zostawią?

  Niestety niepokojące wieści dochodzą z Bydgoszczy. Więcej

  Город против PESA: сносить памятник или сохранить его?

  Тревожные новости слышатся из Быдгощи Подробнее

  «Erhaltung, Nutzung und Schutz der Geschichts- und Kulturdenkmäler an den Moskauer Bahnen»

  Eine Anhörung in der russischen Kammer der Bürgerschaft war ein Anlaß, sich nach den Beispielen aus anderen Ländern umzuschauen. Unter anderem in England, Deutschland und Polen. Mehr

  „Utrzymanie, eksploatacja i ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego moskiewskich linii kolejowych”

  Przesłuchanie w Izbie Społecznej było przyjętą z zadowoleniem okazją do spojrzenia poza granice i zobaczenia, jak gdzie indziej traktuje się kolejowe dziedzictwo: w Anglii, Niemczech, czy w Polsce. Więcej

  «Сохранение, использование и охрана историко-культурного наследия на Московской железной дороге»

  Слушания Общественной палаты дали возможность заглянуть за горизонт: как там обращаются с подобным. Приводились примеры из Англии, Германии, Польши... Подробнее
  34567

  Berlin-Rummelsburg

  Geschichte | Heute

  Berlin-Pankow

  Geschichte | Heute

  Schneidelmühl

  Geschichte | Heute

  Bromberg

  Geschichte | Heute

  Dirschau

  Geschichte | Heute

  Insterburg

  Geschichte | Heute

  Berlin-Rummelsburg

  Historia | Współcześnie

  Berlin-Pankow

  Historia | Współcześnie

  Bydgoszsz

  Historia | Współcześnie

  Tczew

  Historia | Współcześnie

  Czerniachowsk

  Historia | Współcześnie

  Берлин-Руммельсбург

  История | Современность

  Берлин-Панков

  История | Современность

  Быдгощ

  История | Современность

  Тчев

  История | Современность