• 150 Jahre schwebende Kuppeln

  Ein Urtyp moderner Schalentragwerke, ein Meilenstein der Ingenieurbaukunst – wie stehen Schwedler-Kuppeln heute? Mehr

  150 lat powietrznych kopuł

  Archetypowe dla nowoczesnych struktur powierzchniowych, kamień milowy w sztuce inżynierii – jak dzisiaj mają się kopuły Schwedlera? Więcej

  150 лет парящим куполам

  Архетип современных конструкций, этапное достижение инженерного искусства – как встречают купола Шведлера свой юбилей? Подробнее

  Zur Bahnstrecke Berlin-Schneidemühl

  7000 Quadratkilometer entlang der Ostbahn — Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit "TransOderana" Mehr

  O linii kolejowej Berlin-Piła

  7000 kilometrów kwadratowych wokół toru kolejowego Berlin-Piła: Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "TransOderana" Więcej

  О ветке Берлин-Пила

  7000 квадратных километров вдоль по линии Берлин-Пила: Европейское объединение территориального сотрудничества "ТрансОдерана" Подробнее

  «Erhaltung, Nutzung und Schutz der Geschichts- und Kulturdenkmäler an den Moskauer Bahnen»

  Eine Anhörung in der russischen Kammer der Bürgerschaft war ein Anlaß, sich nach den Beispielen aus anderen Ländern umzuschauen. Unter anderem in England, Deutschland und Polen. Mehr

  „Utrzymanie, eksploatacja i ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego moskiewskich linii kolejowych”

  Przesłuchanie w Izbie Społecznej było przyjętą z zadowoleniem okazją do spojrzenia poza granice i zobaczenia, jak gdzie indziej traktuje się kolejowe dziedzictwo: w Anglii, Niemczech, czy w Polsce. Więcej

  «Сохранение, использование и охрана историко-культурного наследия на Московской железной дороге»

  Слушания Общественной палаты дали возможность заглянуть за горизонт: как там обращаются с подобным. Приводились примеры из Англии, Германии, Польши... Подробнее
  34567

  Berlin-Rummelsburg

  Geschichte | Heute

  Berlin-Rummelsburg

  Historia | Współcześnie

  Берлин-Руммельсбург

  История | Современность