• Europaweit nur sechs, und eines in Dirschau

  "Bahnfreunde kämpfen dafür, daß dem Bau die gebührende Achtung zukommt. So hat das St.Petersburger Komitee des Internationalen Rates für Denkmäler und Denkmalstätten dazu aufgerufen, den Rundschuppen den Rang des Europäischen Kulturerbes zu verleihen — so stehe es in einem offenen Brief an die Königsberger und Berliner Denkmalbehörden", funkt TV Tczew.

  Jest tylko sześć takich budynków w Europie — jeden stoi w Tczewie

  "O nadanie jej należytej rangi walczą miłośnicy kolejnictwa — Petersburski Regionalny Oddział Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych wystąpił o nadanie "okrąglakowi" statutu zabytku historyczno-kulturowego dziedzictwa Europy. Pomysł został przedstawiony w otwartym liście wystosowanym do Kaliningradzkiej Regionalnej Służby Ochrony Zabytków i Berlińskiego Urzędu Ochrony Zabytków."

  Raport wiadomość przez TV Tczew.

  Один из шести в Европе — в Тчеве

  "Друзья железных дорог борются за их будущее. Так, петербургский комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест открытым письмом в адрес калининградских и берлинских органов охраны памятников призвал присвоить зданиям депо звание Европейского культурно-исторического наследия", передаёт ТВ Тчев.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии