• Europäisches Unikum zum sich schämen?

  Schneidemühler Rundschuppen war ein Vorbild für weitere solche Anlagen, u.a. in Berlin, und fand Eingang in die Enzyklopädien als eine mustergültig moderne Lösung eines Eisenbahnbaues — darüber berichtete Roman Chwaliszewski vor einer Gruppe Bürger, die an der Zukunft des Hauses interessiert sind.

  Unikat na skalę europejską powodem do... wstydu?

   

  Parowozownia Pilska stanowiła pierwowzór dla innych takich obiektów, m.in. w Berlinie. W wielu opracowaniach encyklopedycznych pilski Okrąglak był podawany jako przykład nowoczesnego rozwiązania dla budynków kolejowych — o te i inne szczegóły dotyczące historii powiedzial wykład Romana Chwaliszewskiego dla wszystkich zainteresowanych losem parowozowni.

  Единственный в Европе... стыд?


   

  Пильское паровозное депо было образцом для других подобных построек вдоль по линии, вплоть до Берлина, и упоминалось в энциклопедиях как идеальное современное железнодорожное здание, рассказывал доклад Романа Хвалишевского всем заинтересованным в будущем данного объекта.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии