• Fragen des Denkmalschutzes bei der Eisenbahn

  W spotkaniu wzięli udział: senator Robert Gaweł, Dyrektor Parowozowni Wolsztyn Andrzej Jaboński, przedstawiciel Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej w Jarocinie Paweł Szymandera, reporter TVP Bartłomiej Pomianowski oraz przedstawiciel PKP S.A. Grzegorz Tomaszewski Dyrektor Zarządzający, Pełnomocnik Zarządu Ds. Nieruchomości. Rozmawiano o zawiłościach prawnych ochrony kolejowego zabytkowego dziedzictwa Polski. Wskazano na problem z przekazywaniem zabytkowego majątku organizacjom pozarządowym. Rozmówcy zwrócili także uwagę na konieczność zmian przepisów prawa regulujących tę kwestię. W rozmowie wskazano także na zawiły przypadek pilskiej parowozowni. Przedstawiciel PKP zapewnił, że wciąż poszukiwany jest nabywca parowozowni.

  O problemach ochrony zabytków kolei

  W spotkaniu wzięli udział: senator Robert Gaweł, Dyrektor Parowozowni Wolsztyn Andrzej Jaboński, przedstawiciel Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej w Jarocinie Paweł Szymandera, reporter TVP Bartłomiej Pomianowski oraz przedstawiciel PKP S.A. Grzegorz Tomaszewski Dyrektor Zarządzający, Pełnomocnik Zarządu Ds. Nieruchomości. Rozmawiano o zawiłościach prawnych ochrony kolejowego zabytkowego dziedzictwa Polski. Wskazano na problem z przekazywaniem zabytkowego majątku organizacjom pozarządowym. Rozmówcy zwrócili także uwagę na konieczność zmian przepisów prawa regulujących tę kwestię. W rozmowie wskazano także na zawiły przypadek pilskiej parowozowni. Przedstawiciel PKP zapewnił, że wciąż poszukiwany jest nabywca parowozowni.

  О проблемах охраны железнодорожных памятников

  В беседе принимали участие: сенатор Роберт Гавел, директор депо в Вольштыне Анджей Яблонски, уполномоченный Великопольского железнодорожного товарищества в Яроцине Павел Шимандера, журналист ПТВ Бартломей Помяновски и как представитель Польских железных дорог Гжегош Томашевски, управляющий делами администрации недвижимости. Говорили о юридических сложностях охраны железнодорожных памятников Польши, проблемах передачи их в руки объединений граждан — здесь, очевидно, не обойтись без смены законодательства. Отдельно упоминались сложности пильского депо: по словам Гжегоша Томашевского Польские железные дороги продолжают искать на него покупателя.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии