• «Keine Ideen für das Rund»

  Schon 2009 hatte man in Dirschau den Gedanken, einen Bahnmuseum im Rundschuppen einzurichten, schreibt Przemysław Zielinski in "Gazeta Tczewska", doch die Idee scheiterte an vielerlei Widrigkeiten. So war es Schneidemühl vergönnt, als erster denkmalpflegerische Maßnahmen für sein Lokschuppen einzuleiten. Heute kann man bereits aus dortigen Erfahrungen lernen, und ist es der Aufruf des St.Petersburger ICOMOS, welches die Beteiligten wieder auf den Plan ruft.

  Hoffen wir, daß der Impuls bleibt, denn die örtlichen Gegebenheiten sind in Dirschau einmalig:  unmittelbar neben dem Rundschuppen findet sich in den breiten Weichselwiesen auch der berühmte Eisenbahnviadukt.

  «Bez pomysłu na „okrąglak”»

  Idea zorganizowania w tczewskiej parowozowni muzeum kolei jest już dość stary, bo zrodziła się już w 2009 roku – pisze Przemysław Zieliński w „Gazecie Tczewskiej”. Idei tej nie przeszkadzają temu liczne okoliczności, a realizacja pomysłu sprawiłaby, iż palma pierwszeństwa w restauracji parowozowni nie przysługiwałaby Pile. Dziś jest ku temu wielka szansa, a otwarty apel petersburskiego oddziału ICOMOS wzywa do zjednoczenia sił.

   Chciałoby się mieć nadzieje, że działanie będą miały swój efekt. Gdzie jak nie w Tczewie, z jego imponującym mostem przez nadwiślańskie pola może być inaczej? Zarazem Tczew ze swoją parowozownią to najbliższy sąsiad.

  «Ротонда без идей»

  Идее устроить в Тчевском депо железнодорожный музей не день и не два — она появилась в 2009 году, пишет Пшемыслав Зелинский в "Газете тчевской". Не помешай тогда разнообразные обстоятельства, пальма первенства в реставрации локомотивных депо не досталась бы Пиле. Ныне там можно многому поучиться, и открытое письмо С.-Петербургского ИКОМОС зовёт всех вновь сплотить ряды.

  Хочется надеяться, что порыв не пройдёт втуне: где как не в Тчеве, с его знаменитым железнодорожным мостом через привисленские поля, быть такому? А ведь он с депо — прямой сосед.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии
  1. Pawan says:

   An intelligent answer — no BS — which makes a pleasant change