• 160 Jahre Ostbahn, 104 (inzwischen 105) Jahre Lokwerkstatt Schneidemühl

  Was mit einem Filmbeitrag zum 160. Bahngeburtstag Schneidemühls begann, entfaltete "Kolejwisja" zum inzwischen fünfteiligen Streifen über die Art, wie einst und heute, und hoffentlich auch in der Zukunft Dampflokomotive dort gewartet werden.

  160-lecie „Ostbahn", 104(5) lat napraw parowozów w Pile

   

  Raport Kolejwisji z 160-tego jubileuszu o pilskim ruchu kolejowym od czasu ukazania się jest emitowany do dnia dzisiejszego, i opisuje jak działają parowozy, wyjaśniaja jak kiedyś koleje kształtowały miasta i jaka jest ich wizja na przyszłość.  

  Do tej pory ukazało się 5 odcinków.

  160 лет Восточной дороги, 104 (уже 105) лет паровозоремонту в Пиле

  Начав со 160й годовщины прихода железных дорог в Пилу и рассказывая, как устраивался здесь паровозоремонт и как строил город, "Колейвидение" через 5 серий добралось до дня сегодняшнего. Не исключено и продолжение в будущее.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии