• Kamswyker Kreis sammelt

  Auf der neu eingerichteten Seite des "Kamswyker Kreises" kann man für den Aufkauf des Rundlokschuppens zu Insterburg spenden; Werkstätten für altes Bauhandwerk sollen dort einziehen, nebst dem Freundeskreis BW Insterburg, ihren Ausstellungen, Konzerten und anderen Veranstaltungen — bis hin zum Stützpunkt des Ostbahn-Eurodistrikts.

  Zbiórka pieniędzy Okręgu Kamswykus

  Na nowo otwartej stronie Okręgu Kamswykus rozpoczęto zbiórkę pieniędzy, której celem jest zakup okrągłej parowozowni w Czerniachowsku. Zakup pozwoli na stworzenie przestrzeni dla edukacji rzemieślników starych technik budowlanych oraz siedziby Stowarzyszenie Przyjaciół BW Insterburg, które w budynku tym podejmie się także organizowania wystaw, koncertów i innych imprez, przez co przedsięwzięcia te znajdą się w punkcie końcowym europejskiego korytarza międzynarodowego rozwoju prowadzącego wzdłuż starej Kolei Wschodniej.

  Сбор "Округи Камсвикус"

  На только что открывшейся странице "Округа Камсвикус" идёт сбор пожертвований на выкуп циркульного локомотивного депо в Черняховске. Здесь должны разместиться учебными ремёсленные мастерские, "Общество друзей BW Insterburg", их выставки, концерты и другиме мероприятия — вплоть до опорной точки европейского коридора трансграничного развития, вдоль старой Восточной железной дороги.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии