• Seelower Erklärung „Zurück in die Zukunft!“

  "Nur durch grenzüberschreitende Mobilität kann aus dem Grenzraum ein Verflechtungsraum werden. Seit über 70 Jahren ist die ehemals zweigleisige Strecke eingleisig. Die Vergangenheit ist somit zukunftsweisender als der heutige Zustand, darum müssen wir „Zurück in die Zukunft!“, steht es im Aufruf. Die Unterzeichner fordern den Ausbau der Ostbahn, da diese Schienenverbindung zwischen Berlin und Kostrzyn und weiter nach Pila wichtig sei für die Entwicklung der Region als Wohn- und Arbeitsstandort. Bereits heute kommt der Ostbahn auch als Lebensader für Pendler beidseits der Oder eine hohe Bedeutung zu, Tendenz steigend.

  Darum:

  Deklaracja z Seelow „Powrócić do przyszłości!”

  Tylko dzięki transgranicznej mobilności pogranicze może przeobrazić się w obszar powiązań1. Od ponad 70 lat niegdyś dwutorowa trasa jest jednotorowa. Przeszłość zatem bardziej niż stan obecny wytycza kierunek na przyszłość, dlatego musimy „powrócić do przyszłości!” — sygnatariusze postulują rozbudowę Kolei Wschodniej (Ostbahn), ponieważ to połączenie kolejowe między Berlinem a Kostrzynem i prowadzące dalej do Piły wnosi ważny wkład w rozwój regionalny jako terenów do zamieszkania i pracy. Już dziś Kolej Wschodnia odgrywa istotną i bardzo szybko zwiększającą się rolę także jako arteria dla osób dojeżdżających do pracy po obu stronach Odry.

  Z tego powodu postulujemy:

  Зееловская декларация

  "Лишь трансграничная мобильность превратит приграничье в пространство сотрудничества — у нас же больше 70 лет второй путь возобновить не могут. День вчерашний был куда прогрессивнее дня сегодняшнего: "Вперёд в прошлое!“, гласят строки декларации. Авторы требуют расширения Восточной железной дороги, без трассы Берлин—Костшин—Пила невозможно развитие всего региона в целом, жизнь и работа в нём. Уже сегодня маятниковая миграция с берегов Одера невозможна без "Остбана", а она растёт, и что-то будет завтра?..

  Оттого:

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии