• Stahl: so schwer — so leicht — so schön  Die Präsentation im Rahmen des "insterJAHRes" stellt neben der Gattungsgeschichte des Bautyps die treibende Kräfte dar, die Person Johann Schwedlers, die Bedeutung seines Werks für die Ingenieurwissenschaften, die Grenzen und die Chancen dieser Bauten.

  Stal: ciężka — lekka — piękna  Prezentacja zamieszczona na witrynie „insterGOD” nie ogranicza się tylko do budowli. Opisano w niej przyczyny skłaniające do wyboru tej, a nie innej drogi rozwoju, postać Johana Szwedlera i znaczenie jego prac dla inżynierii oraz ograniczenia i możliwości związane z obiektami danego typu.

  Tekst w języku rosyjskim.

  Сталь: тяжёлая — лёгкая — красивая  Презентация на "инстерГОДе" не ограничивается одним лишь описанием построек: здесь и причины, приведшие к выбору этого, а не иного пути развития; и личность Иоганна Шведлера, и значение его работ для инженерии; наконец, пределы и перспективы построек данного рода.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии