• Gründung des EVTZ besiegelt

  In Gorzow wurde die Verbreitung der territorialen Zusammenarbeit der 17 polnischen und 12 deutscher Gebietseinheiten beschlossen. Man habe vor, Arbeitsmärkte gemeinsam anzugehen, innovative und effiziente Mittel- und Kleinbetriebe zu unterstützen, Tourismus anzukurbeln, sowie Sport und Kultur.

  All' dies geschehe dann im Einzugsbereich der Transportachse Berlin-Gorzow-Schneidemühl als "gemeinsamen Nenner". Eine Linie, von Rundlokschuppen markiert: wie wird sie sich auf ihr Schicksal auswirken?

  Podpisano porozumienie w sprawie utworzenia EUWT

  W Gorzowie zawarto porozumienie kontynuujące terytorialną i samorządową współpracę przygraniczną Polski i Niemiec. Dotychczas gotowość  do takiej współpracy wyraziło 17 podmiotów polskich i 12 niemieckich. Współpraca odbywać się będzie w sferze propagowania transgranicznych rynków pracy, wspieranie innowacyjnych i efektywnych małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacnianie gałęzi turystyki czy rozwój sportu i kultury.

  Współpraca ta nawiązuje symbolicznie do połączenia kolejowego Berlin-Gorzów-Piła. Czy zatem jest to także szansa dla okrąglaków wybudowanych przy tej kolejowej linii?

  Есть протокол о Европейском объединении территориального сотрудничества!

  В городе Гожув подписано соглашение о развитии сотрудничества  17 польских и 12 немецких территориальных самоуправлений.

  Темами кооперации заявлены рынки труда, поддержка инновационных и эффективных малых и средних предприятий, развитие туризма, спорта и культуры. Местом кооперации – районы, прилегающие к жезнодорожной линии Берлин-Гожув-Пила. Линии, размеченной куполами циркульных депо... Как поможет этот проект в деле их спасения?

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии