• 3. Internationale Ostbahn-Konferenz 2016

   

  seelow-kopf

  Im Seelower Kulturhaus "Erich Weinert" steigt am 20. Oktober 2016 die nunmehr dritte internationale des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit "TransOderana". Ihr Hauptthema wird die traditionsreiche Eisenbahnverbindung zwischen Berlin, Schneidemühl, Königsberg und darüber hinaus sein: „Die Ostbahn 2030 – Zukunftsvisionen“.

  Man verspricht sich "Impulse für neue Strukturen der Zusammenarbeit", "gemeinsame Initiativen … zur Umsetzung der Zukunftsvisionen, möglichst in Regierungsabkommen", und die Aufnahme der Strecke "in Europäische Verkehrsplanungen sowie den Bundesverkehrswegeplan 2030".

  Einer der Sprecher dieser Arbeitsgruppe, Dimitri Suchin (Freundeskreis BW Insterburg), nimmt teil mit dem Beitrag "Ostbahn, RailBaltica, Entwicklungsregion – der Bahn ihre Art zurückgeben".

  Die Anmeldung ist kostenfrei.

  III Międzynarodowa Konferencja Kolei Wschodniej 2016

   

  Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "TransOderana" przeprowadzi 20 października 2016 roku w Domu Kultury imienia Ericha Weinerta w mieście Seelow trzecią międzynarodową konferencje poświęcononą historycznej linii kolejowej pomiędzy Berlinem, Piłą i Kaliningradem — "Wizje przyszlości: Kolej Wschodnia w roku 2030."

  Oczekiwane są "nowe propozycje mechanizmów współpracy", "wspólne inicjatywy... w miare możliwości wmocnione międzynarodowymi porozumieniami, uwzględnienie linii " w transeuropejskich transportowych projektach, a także w niemieckim Federalnym Planie Rozwoju Dróg Komunikacji do 2030roku".

  Jednym z koordynatorów tej grupy roboczej będzie Dmitrij Suhin ("Stowarzyszenie miłośników BW Insterburg"), który wystąpi z referatem "Kolej Wschodnia, RailBałtika, region rozwoju... przywróćmy kolei jej sens!".

  Wstęp na konferencje wolny.

  Третья международная конференция Восточной железной дороги (2016)

  Transparent-Spacer

  Территориальный союз европейского сотрудничества "Трансодерана" проводит 20 октября 2016 в Доме культуры имени Эриха Вейнерта в городе Зеелов Третью международную конференцию, посвящённую исторической железнодорожной линии между Берлином, Пилой, Калининградом (и далее) – „Видения будущего: Восточная железная дорога, год 2030й“.

  Ожидаются "предложения новых механизмов сотрудничества", "совместные инициативы … закрепляемые по возможности в межправительственных соглашениях", внесение линии "в трансевропейские транспортные проекты, а также германский Федеральный план развития путей сообщения до 2030".

  Один из координаторов этой рабочей группы, Дмитрий Сухин ("Общество друзей BW Insterburg") выступит с докладом "Восточная дорога, РэйлБалтика, регион развития... вернём железной дороге её суть!".

  Участие в конференции свободное.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии