• Zur Bahnstrecke Berlin-Schneidemühl

  Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit "TransOderana", das ist der Name einer neuen Landesentwicklungseinheit, des Eurodistrikts. In Deutschland und in Polen faßt er 8 Landkreise, 16 Städte und 25 Gemeinden zusammen, an die 7000 Quadratkilometer Land an der Bahnachse Berlin-Schneidemühl.

  Darüber berichtet im "Neuen Wochenblatt" (Schneidemühl) Piotr Szkoda, allerdings ohne daß es auf der Zeitungsseite zitiert wäre.

  O linii kolejowej Berlin-Piła

  „TransOderana Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej”. Taką nazwę nosi Eurodystrykt, skupiający obecnie 8 powiatów, 16 miast i 25 gmin w Polsce i Niemczech. Jego powstanie ma służyć rozwojowi obszaru o powierzchni 7000 km kilometrów kwadratowych, którego kręgosłupem jest linia kolejowa Berlin-Piła.

  Artykuł Petera Szkoda w „Tygodniku Nowym” nie został opublikowany na stronie internetowej gazety.

   

  О ветке Берлин-Пила

  "ТрансОдерана" — новинка среди средств регионального планирования и сотрудничества, после "еврорегионов" — "еврорайон" или "евродистрикт". По Польше и Германии он объединил уже 8 сельских районов, 16 городов и 25 населённых пунктов, становым хребтом которым был и вновь становится железнодорожный путь Берлин-Пила.

  Статья Петра Шкоды отсутствует на странице "Нового еженедельника" (Пила).

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии