• Brandenburgische Europaurkunde für IGOB-EWIV-Gründer

  Während der Europawoche 2015 („Unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft“) feierte man in Frankfurt (Oder) besonders engagierte Bürger für Ihren Beitrag zur Völkerverständigung, für Toleranz und Interesse an internationalen Zusammenhängen. Am Tag der Befreiung, 8. Mai, dem Vorabend des Europatages 9. Mai, überrreichte der Brandenburgischer Minister für Justiz und Europa Dr. Markov in Anwesenheit des polnischen Gesandten Herrn Styczek, der Stadtoberhäupter von Frankfurt (Oder) und Słubice, Dr. Wilke und Herrn Ciszewicz die Urkunden — unter anderem an Herrn Karl-Heinz Boßan, "für sein langjähriges unermüdliches Wirken und inspirierende Leidenschaft bei der Umsetzung einer Vision eines grenzübergreifenden Entwicklungsraumes entlang der Eisenbahnstrecke Berlin — Gorzow/Wlkp. — Krzyz/Wlkp — Pila".

  Als Marken am Anfang und Ende dieser Teilstrecke der Ostbahn stehen die Rundlokschupppen Berlins und Schneidemühls; ohne die Arbeit Herrn Boßans wäre die AG "6-Ostbahn-Runde" kaum möglich gewesen. Wir gratulieren!

  Europejska wyróżnienie dla twórcy idei integracji Kolei Wschodniej


  Pod hasłem „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość”, w trakcie Europejskiego Tygodnia 2015 — a dokładnie w Dzień Wyzwolenia 8 maja i na dzień przed Dniem Europy 9 maja – we Frankfurcie nad Odrą nagrodzono tych, którzy zapisali się w dziele zbliżenia narodów i tolerancji oraz w ogólnie rozumianych stosunkach międzynarodowych.
  Brandenburski Ziemski Minister Sprawiedliwości i Spraw Europejskich doktor nauk Markow, wręczył nagrody honorowe wspólnie z polskim przedstawicielem Styczkiem i z głową Frankfurtu nad Odrą doktorem nauk Wilke oraz z burmistrzem Słubic – Tomaszem Ciszewiczem.
  Wśród nagrodzonych znalazła się znana osoba Karla-Heinza Bossana, który otrzymał nagrodę za „wieloletni bezustanny trud i inspirujący zapał we wdrażaniu koncepcji przestrzeni transgranicznego rozwoju, wzdłuż linii kolejowej Berlin Gorzów Wielkopolski Krzyż Wielkopolski Piła”.

  Symbolicznymi końcem i początkiem tego odcinka Kolei Wschodniej są parowozownie w Berlinie i w Pile. Dodajmy, że bez działalności Karla-Heinza Bossana nie doszłoby do zaistnienia „6 okrągłych parowozowni Kolei Wschodniej”.
  Dołączamy się do gratulacji!

  Европейская грамота основателю "Объединения Восточной дороги"


  Под девизом "Наш мир, наше достоинство, наше будущее" в дни "Европейской недели 2015", а точнее в День освобождения, 8 мая, непоследственно перед Днём Европы, 9 мая, во Франкфурте-на-Одере наградили тех, кто отличился в деле сближения народов, терпимости, вообще международных делах. Бранденбургский земельный министр юстиции и европейских дел, доктор наук Марков, в присутствии польского посланника Стычека, и глав Франкфурта-на-Одере и Слубице, доктора наук Вилке и Цишевича, вручали почётные грамоты. В ряду награждаемых — знакомое имя: Карл-Хайнц Боссан, с формулировкой "за многолетние безустанные труды и захватывающую устремлённость в претворении концепции пространства трансграничного развития вдоль железнодорожной линии Берлин — Гожув-Велькопольский — Кшиж-Велькопольский — Пила".

  Маяками в начале и конце этого перегона Восточной железной дороги стоят циркули Берлина и Пилы; без участия Карл-Хайнца Боссана не случилось бы "6 циркулей Восточной дороги". Присоединяемся к поздравлениям!

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии