• Bauprojekt in Pankow

  Nach längerem Stillstand und zeitweiligen Aufgabe-Gerüchten scheint das Entwicklungsvorhaben "Güterbahnhof Pankow-Heinersdorf" des Berliner Möbelhaus-Unternehmers Kurt Kriegers auf dem Wege zur Rettung sein — davon berichtet die "Berliner Morgenpost".

  Krieger will zwischen den S-Bahnhöfen Pankow und Heinersdorf ein 30.000-Quadratmeter-Einkaufszentrum und bis zu 750 neue Wohnungen bauen, sowie für zwei Schulen Grundstücke bereitstellen. Für eine davon, eine auf 1.200 Plätze bemessene Oberschule, soll der leerstehende Rundlokschuppen als Aula dienen.

  Budowa w Pankowie

  Od jakiegoś czasu nic się nie działo w dawnej stacji towarowej Pankow-Heinersdorf, była nawet mowa o zaniechaniu rozbudowy. Teraz Berliner Morgenpost donosi, że plany Kurta Kriegera, berlińskiego kupica mebli, ponownie brane są pod uwagę.

  Jego wizją jest 30.000 m2, duże centrum handlowe, pomiędzy miejskimi stacjami kolejowymi w Pankowie  i Heinersdorfie, wraz z liczbą aż do 750 mieszkań. Ma on również zamiar przekazania miastu dwóch działek szkolnych; na jednej z nich znajdować się będzie szkoła wyższa dla 1.200 uczniów która otrzyma obecnie nieużywaną parowozownie na użytek przyszłej auli.

  Строительство в Панкове

  После множества задержек и слухов о полном прекращении проекта, пишет "Берлинер Моргенпост", строительство на территории бывшей товарной станции Панков-Гейнерсдорф, похоже, всё же состоится.

  Между станциями "Панков" и "Гейнерсдорф" берлинский мебельщик Курт Кригер планирует возвести около 30 000 квадратных метров торговых площадей и до 750 квартир, а также выделить место для двух школ. Одной из них, средней школе на 1.200 учащихся, пустующее циркульное депо станет актовым залом.

  Links: Visualisierung des Baugebietes. Rundlokschuppen ganz im Hintergrund, rechts oben.
  Po lewej: Wizualizacja rozbudowy obszaru. Parowozownia głęboko w tle, powyżej z prawej strony.
  Слева: Визуализация будущей застройки. Купол депо на заднем плане, вверху справа.

  • Kommentare
  • Komentarze
  • Комментарии